Frågor & Svar

HERMINE & GIBSON

Kan jag byta batteriet själv?

Ja, det är enkelt att byta batteri. Läs mer om hur du gör här: Boulevardian användarinformation.

Hur länge varar batteriet?

Batteriets livslängd kan aldrig exakt specificeras. Därför bör det med jämna mellanrum testas. Larmets ljudnivå vid full styrka är 130 dB. Standard för ett nytt batteri av denna typ är att förmedla 3 timmars energi.

Syns det utanpå väskan att det är en säkerhetsväska?

Nej, denna väskas exteriör skiljer sig inte från traditionella väskor då varken larm eller andra anordningar är synliga utifrån.

Vad gör Boulevardian säkrare än traditionella väskor?

Hermine & Gibsons väskor är konstruerade med säkerhetselement vilka var för sig utgör ett hinder för inkräktare genom att det ena hindret kompletterar det andra, vilket försvårar ett angrepp. Väskans bärrem är konstruerad för att kunna utlösa larm vid ryckning. För att inte förövaren lätt ska kunna stänga av larmet är väskans öppning låst. Vidare är bärremmen konstruerad så att den ej går att kapa utan mycket kraftfulla verktyg. Samtliga väggar är skyddade med svårgenomträngligt material för att vassa föremål inte lätt ska kunna skära upp dessa. Då larmets ljudstyrka är mycket besvärande samt drar till sig allmänhetens uppmärksamhet, kommer förövaren inte att vilja lägga ner någon tid på att söka övervinna dessa hinder, utan gör sig genast av med väskan.

Var finns våra väskor att köpa?

Vi kommer att utöka våra försäljningsställen successivt. Väskorna kan köpas på Hermine & Gibsons hemsida via vår webbshop. Vi har även ett Showroom för visning av våra väskor. Kontakta oss för mer information.

Finns det risk att larmet aktiveras i onödan?

Larmets anordning för aktivering bygger på att en hastig utsträckning av bärremmen uppstår såsom vid en ryckning. Fastsättningen till larmet är konstruerad så att en normal belastning av bärremmen ska kunna förekomma utan att larmet aktiveras. Ju större belastningen är på bärrem antingen i form av innehållets vikt i väskan eller genom ryckig hantering av bärrem, så påverkar detta larmets möjlighet till aktivering. Det åvilar därför kunden att själv kontrollera att väskan inte utsätts för överdriven belastning. Skulle en aktivering ske, stänger kunden själv av larmet genom att sätta tillbaka sprinten i larmet. Som en ytterligare säkerhetsanordning för manuell aktivering av larmet är en snodd kopplad till larmet vilken är tänkt att hänga ut ur väskan. Vid ryck i snodden aktiveras också larmet. Vidare finns det en risk att larmet aktiveras i samband med batteribyte. Följ därför noga instruktionerna.

Vad gäller Hermine & Gibsons garantier?

I varje väska finns en broschyr med information om garanti, reklamation, kvalitetskontroll, underhåll samt bruksanvisning. Vår garanti gäller för direkta tillverkningsfel som föreligger vid leverans. Vid tillverkningsfel ansvarar Hermine & Gibson för detta genom att antingen reparera eller återbetala erlagt belopp.

Skador uppkomna i samband med transport vid beställning, skall omgående rapporteras till berörd transportfirma som ansvarar för dessa skador, samt till oss inom 48 timmar. Garantin omfattar värdet av produkten. Period för garantin påbörjas från och med det datum då produkten inhandlades och är gällande i 24 månader. För ytterligare information, vänligen kontakta närmaste återförsäljare eller Hermine & Gibson. Läs vidare under rubriken Villkor.

Vilka begränsningar har garantin?

Garantin omfattar inte detaljer av förbrukningskaraktär, ej heller skada orsakad av olyckshändelse, onormal användning eller skador från kemiska produkter och/eller annan vätska. Hermine & Gibson ansvarar ej heller för personskador i samband med våra produkter. Läs mer under rubriken Villkor.

Om väskan skulle gå sönder, var kan jag få min väska reparerad?

Kontakta oss för information. Läs mer under rubriken Villkor.

Kan jag få ett nyhetsbrev från Hermine & Gibson?

Vi vill gärna skicka dig vårt nyhetsbrev och information om företaget. För att registrera dig, kontakta oss.

Var finner jag information om beställning, beställningsvillkor och leveransvillkor?

Information härom finns att få under rubriken Villkor.

Information om kunden

Vi vidarebefordrar inga person- och adressuppgifter. Om kund skulle önska återtaga sina till oss lämnade uppgifter, vänligen kontakta oss och uppge dessa.

Säkerhet

Kortbetalning via vår hemsida är säkrad genom SSL. SSL är industriell standard för affärstransaktioner via Internet. All information om kunden, inklusive kreditkortsnummer och namn är krypterad och kan inte läsas under sin hantering via Internet.

Hermine & Gibson presents the security handbag Boulevardian, designed by Charlotte Hermine Klemming.

© Hermine & Gibson 2018.