Användarinformation och rekommendationer för Boulevardian Bag

Här följer några skötselråd och rekommendationer:
Placera inte föremål i väskan som kan orsaka överbelastning för din Boulevardian Bag.

Kraftig överbelastning kan resultera i skador på väskan samt icke önskad aktivering av larmet.

Förvara ej eller tvätta väskan med kemisk vätska eller vätska av all annan typ.

Reparera ej själv eller ändra din väska då det kommer att påverka garantin. Kontakta din närmaste återförsäljare eller Hermine & Gibson.

Att notera; specifikationer och begränsningar kan förändras.

Boulevardian Bag kan även användas utan att larmet är aktiverat. Detta gör man enklast genom att frånkoppla bindslet som förbinder larmets sprint till wiren. Den snodd som är avsedd för manuell aktivering kan läggas inuti väskan om den ej behöver användas.

Batteriernas livslängd kan inte exakt uppskattas utan dess kapacitet skall regelbundet kontrolleras så att full effekt uppnås. Standard för ett nytt batteri av denna typ är att förmedla energi i 3 timmar. Larmets ljudstyrka är 130 dBl vid full effekt. Hermine & Gibson ansvarar inte för skador i samband med hanteringen av våra produkter.

Installation och byte av batterier:
  1. Observera att sprintern skall vara insatt i larmet under hela processen.
  2. Lösgör sprintens huvud (på ovansidan av larmet) från bindslet som är kopplat till wiren.
  3. Ta ut larmet ur larmhållaren. Larmet kan nu fritt hanteras för batteribyte.
  4. Lossa skruvarna på dess baksida.
  5. Tag loss baksidan.
  6. Sätt in 9 volt alkaline batterier. Var noga med att vända polariteten (+ och -) rätt.
  7. Sätt tillbaka baksidan och skruva fast skruvarna.
  8. Kontrollera att batterierna fungerar genom att dra upp sprinten på larmets ovansida. Håll larmet på lämpligt avstånd från öronen. Tänk på att aktiverat larm kan skada hörseln.
  9. Sätt tillbaka larmet samt sammankoppla sprintens huvud med bindslet.