Villkor

Ägarförhållanden

Denna webbsida ägs, drivs och underhålls av Hermine & Gibson®, Rindögatan 27, S-115 58 Stockholm, Sverige. Vårt VAT-nummer är SE969673828601. Hermine & Gibson är registrerat och får inte brukas av annan. Vi förbehåller oss denna rätt. Genom nyttjande av Hermine & Gibsons webbsida accepterar användaren följande villkor för varumärken och andra immateriella rättigheter häri. Varumärken, bilder, informationer samt inslag av material i sin helhet som gjorts tillgänglig genom denna webbsida, är Hermine & Gibson ensam ägare till. Detta omfattar personlig som kommersiell användning och är uttryckligen här förbjudet att reproducera, distribuera, publicera, överföra, förändra helt eller delvis eller sälja sådana inslag och information, som denna webbsida innehåller. Särskilt varumärkena ”Hermine & Gibson™” och ”Boulevardian™” inkluderas. Registrerade eller icke registrerade varumärken tillhör exklusivt Hermine & Gibson vid deras försäljning, reproduktion, distribution, publicering, överföring och är uttryckligen förbjudet att helt eller delvis förändra oavsett ändamål, orsak eller anledning. Vi ansvara inte för eventuella fel som kan uppstå vid nyttjande av andra program som har anknytning till vår webbsida. Alla rättigheter reserverade.

HERMINE & GIBSON

Produkter

Avbildade produkter på denna webbsida representerar Hermine & Gibsons egen kollektion. Observera att alla Hermine & Gibsons produkter dock inte alltid finns avbildade här. Modet, designern och färgsättningen av Hermine & Gibsons produkter visade på denna webbsida kan komma att ändras utan förvarning.

Beställningsinformation

Beställningar som görs på Hermine & Gibsons webbsida lyder under de villkor som finns fastställda vid tidpunkt för accepterandet av Er beställning via vår webbsida. Priser, valutor, försäkringar och fraktkostnader finns fastställda under rubriken ”Online shop”. Hermine & Gibson förbehåller sig rätten att reducera beställd kvantitet av beställda produkter och/eller vägra kunden denna service. Kunden intygar att denne är fyllda 18 år samt intygar att kunden själv ansvarar för alla konsekvenser av att nyttja denna webbsida. Vidare intygar kunden att alla de uppgifter som lämnats av denna är korrekta. Vid beställning av produkter från Hermine & Gibsons Online shop för vidare leverans utanför EU, betalas ingen skatt. Eventuell inhemsk tull och andra avgifter betalas dock av mottagaren i det egna landet. Vi har tyvärr ingen möjlighet att kontrollera skatter i länder utanför EU. Dessa får mottagaren själv informera sig om och betala vid inlösen från speditören.

Orderbekräftelse och godkännande

Hermine & Gibson har full handlingsfrihet att godkänna beställning. Detta sker i normala fall om produkten finns tillgänglig, om beställningen återspeglar korrekt pris, att kunden bor i ett land som Hermine & Gibson har rättigheten att sälja till samt att kundens kredit- eller kontokort är godkänt för genomförande av transaktion. Det pris som kunden kvoteras vid tidpunkt för bekräftelse av order är giltigt i 14 dagar från bekräftelsetidpunkt. Priser kan komma att ändras i perioden mellan beställning och leveransdatum. Skulle så ske kommer Hermine & Gibson att informera kunden per e-mail därom innan omräkning sker.

Hermine & Gibson bekräftar mottagandet av beställning genom automatisk bekräftelse på skärmen under rubriken ”Beställning”. Har kunden uppgivit e-mailadress kommer normalt bekräftelse på beställning första vardagen därefter. Detta innebär inte ett godkännande av order utan en bekräftelse och accept sker efter det att vi kontrollerat kundens kredit-/kontokort mot kontokortsföretaget, vilket sker snarast möjligt. Därefter får kunden en slutlig bekräftelse på gjord beställning till kundens angivna e-mail adress.

Betalning

Vi kommer inte att begära någon betalning av köparen förrän vi blivit försäkrade om att den eller de produkter som finns placerade i kundens ”Shoppingkorg”, blivit godkända. Hermine & Gibson bemödar sig om en hög säkerhetsnivå vid erläggande av betalning och därför blir köparens betalningsdetaljer automatiskt krypterade när köparen aktiverar köpet. Vi godkänner köp med följande kort: MasterCard, VISA, American Express, Diners Club och Eurocard. Eventuella användarnamn och lösenord är köparens personliga och skall inte vidarebefordras. Alla våra priser inkluderar moms. Notera att köpare boende utanför EU betalar ingen svensk moms.

Returer

Kunden har rätt att ångra ett köp inom 14 dagar samt rätt att returnera varor inom 14 dagar efter att ha mottagit försändelsen. Kunden har även rätt att häva sitt köp vid leveransförseningar. Är du inte nöjd med varan eller vill byta, skickar du varan åter till Hermine & Gibson i oanvänt skick tillsammans med oskadad förpackning inom 14 dagar. Kontakta vår kundtjänst innan.

Hermine & Gibson återbetalar varan exklusive fraktkostnad. Vid påvisande av leveransförsening (efter 28 dagar) står Hermine & Gibson för fraktkostnad i retur. Fraktkostnaden åvilar i övrigt kunden att betala. Hermine & Gibson måste informeras per e-mail om förestående retur, vilket gäller samtliga returer. Normalt tar det cirka två veckor för oss efter mottagandet av returvara, för en återbetalning. Vänligen informera vår avdelning förfrakteller kontakta återförsäljare.

Fordran

Hermine & Gibson skall informeras om skador på mottagen produkt inom 48 timmar från det att produkten erhölls. Detta sker genom kontakt med vår fraktavdelning. Vid händelse av utebliven leverans skall kunden kontakta oss senast inom 21 dagar.

Ansvar

Hermine & Gibson ansvarar inte för att fel kan uppstå på dess webbsida och ej heller konsekvensen av sådana fel. Det är på egen risk användaren nyttjar denna webbsida. Vi ansvarar ej heller för förseningar eller avbrott i leverans som står utanför vår kontroll. Alla häri stipulerade villkor och alla övriga överenskommelser som träffats med Hermine & Gibson regleras av svensk lag och skall behandlas genom svenskt domstolsväsende.

Momsinformation

Angivna priser på denna webbsida är inklusive svensk moms. För leverans utanför EU är priser för produkt och transportkostnader exklusive moms. Det betyder en 20 % lägre kostnad. Observera dock, att kunden kan komma att bli ansvarig för importkostnad och skatt i det land där varan hämtas ut. Det betyder att alla kostnader som kan komma att uppstå i annat land utanför EU, åvilar kunden att själv ansvara för.

Garanti

I varje väska är en broschyr placerad med information om garanti, reklamation, kvalitetskontroll, underhåll samt bruksanvisning om hur man byter batterier. Hermine & Gibsons produkter är designade och tillverkade med största omsorg. Dess garanti gäller för direkta tillverkningsfel som föreligger vid leverans. Skulle fel föreligga ansvarar Hermine & Gibson för detta genom att antingen reparera eller återbetala erlagt belopp mot uppvisande av kvitto. Garantin omfattar inte detaljer av förbrukningskaraktär ej heller skada orsakad av olyckshändelse, onormal användning eller skador från kemiska produkter och/eller annan vätska eller transportskador. Hermine & Gibson ansvarar ej för personskador relaterade till våra produkter. Skador uppkomna i samband med transport skall omgående rapporteras till berörd transportfirma som ansvarar för dessa skador samt till oss inom 48 timmar. Garantin omfattar värdet av produkten. Period för garantin påbörjas från och med det datum då produkten inhandlades och under 24 månader. För vidare information vänligen kontakta er närmaste återförsäljare eller kontakta oss.

Hermine & Gibson presents the security handbag Boulevardian, designed by Charlotte Hermine Klemming.

© Hermine & Gibson 2019.